HAKKIMIZDA


KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİ:

S.S. TİMKO Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi çoğunluğunu Ankara/Ulus/Rüzgarlı esnafının oluşturduğu bir kooperatiftir. Trafik sorunuından dolayı çile çeken Rüzgarlı esnafının daha rahat ve geniş bir işyeri sahip olması amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. Mayıs 2013 yılında Koperatif Ortaklarınca kurulan S.S. Timko Eti Gayrimenkul İşletme Kooperatifi ile 23 Aralık 2013 tarihinde, tüm aktif ve pasifi varlıkları ile, devir sureti birleşme yapılarak S.S. Timko Eti Gayrimenkul İşletme Kooperatifine dönüştürülmüştür.
İşletme Kooperatifine dönüştürülmesindeki amaç Üyelerin eşit miktarda yatırdıkları gelirlerle elde edilen gayrımenkullerden ortak bir işletme mantığı çerçevesinde ,üyelerin en yüksek gelirin elde etmesi ve bu gelirden eşit bir şekilde faydalanılmasıdır.
Kooperatifimizin A grubu Macun köybölgesi: 288 hisse ve B grubu Etimesgut bölgesi : 288 hisse olmak üzere Toplam: 576 Hisse ve 366 ortak bulunmaktadır.
42342/1 Parselde bulunan 11 işgalci tahliye edilerek 22.09.2006 tarihinde inşaat ruhsatı alınarak inşaatina başlanılmıştır. Bu parselde 96 işyeri tamamlanarak 30.04.2013 tarihinde iskanları alınmış ve 17 Kasım 2014 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurulda kuralar çekilerek üyelere teslim edilmiştir.
43311/1 parselde bulunan 15 işgalciden 14’ü tahliye edilmiştir.. 17.09.2009 tarihinde inşaat ruhsatı alınarak inşaatina başlanılmıştır. Bu Parselde 160 işyeri tamamlanarak 30.04.2013 tarihinde iskanları alınmış, 17 Kasım 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kurular çekilerek 160 adet işyeri üyelere teslim edilmiştir. Kalan 32 işyerinin inşaati için Arazinin bir kısmında bulunan 1 işgalci de 29 Aralık 2015 tarihinde Yenimahalle Belediyesinin Encümen Kararı ile yıkımı gerçekleştirilmiş ve tahliye edilmiştir. 08.04.2016 tarihli yapı ruhsatı ile inşaata başlanılmış, 2016 yıl sonu bitirilmesi düşünülmektedir.
A grubu işyerlerinin inşaatları (32 İşyeri) tamamlanıp, iskanları alınıp Kesin maliyete göre değerlendirme yapılıp, tapuları teslim edilecektir. Ferdi mülkiyetin akabinde A grubu üyeleri tarafından site yönetimi oluşturulacak ve kooperatiften ayrılacaktır.
A grubu kooperatiften ayrıldıktan sonra Kooperatif, 288 B grubu üyeleri ile Etimesgut arsaları için geliştirilen projeler doğrultusunda devam edecektir.
Varlıklarımız
Eryaman Mahallesi Etimesgut Bölgesinde 25.01.1999 tarihinde 410.420 m 2 ve 27.07.2000 tarihinde 332.694 m 2 olmak üzere toplam : 743.114 m 2 arsa Milli Emlaktan satın alınmıştır. İmar sonucu 491.201 m 2 arsamız olmuştur.
2015 yılında: 2.145 m 2 küçük sanayi alanı satın alınmıştır. Ayrıca 2015 ylı içerisinde; Kooperatife ait: Pazar yeri, Bölgesel Hızmet Alanı ve İdari Tesisi Alanı , olan toplamda 21.862 m 2 arsalar, Belediyeye ait 1.506 m 2 Teknik Alt Yapı Alan arsası ile takas edilmiştir.
Sonuç olarak Etimesgut Bölgesinde Toplamda 472.990 m 2 İmarlı 60 ayrı parselde arazımız mevcuttur .
42342 ada 1 parsel 18.04.2005 tarihinde 23.325 m 2 Maliye Hazinesinden satın alınmıştır 43311 ada 1 parsel 07.02.2005 tarihinde 49.051 m 2 Maliye Hazinesinde satın alınmıştır.